Uudised

Jaanuarikuu energiaarvetele toovad leevendust uued toetused

„Jaanuarikuu elektri- ja gaasiarved hakkava peagi saabuma ning kogu kuu püsinud kõrgete hindade valguses on hea meel, et leidsime võimaluse abistada tarbijaid läbi mitmete erinevate toetuste, mis üksteist täiendavad ja loodetavasti aitavad suuremat survet tarbijatelt maha võtta,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Aas allkirjastas määruse, mille alusel kompenseeritakse märtsini kodutarbijatele gaasi- ja elektrikulud kindla hinnapiiri alusel. Kompensatsiooni saamiseks peavad lisaks elektri- ja gaasimüüjatele riigile avalduse esitama ka muud juriidilised isikud, kes vahendavad või müüvad korteriühistule ise elektrit või gaasi.

Hinnapiiril põhineva kompensatsiooni saamiseks ei pea kodutarbijad ise eraldi midagi tegema. Riigiga arveldavad elektri- ja gaasimüüjad ning riigipoolne toetus on seega tarbijatele laekuvatelt arvetelt juba maha arvestatud. „Selle kuu energiaarvete ootamisel tasub varuda veidi kannatust, sest uue toetuse tõttu võivad need jõuda tarbijateni tavapärasest hiljem,“ märkis minister.

Elektritarbimise toetuse hinnalagi on 12 senti kilovatt-tunni kohta, millele lisandub käibemaks. Kui tarbija kuu keskmine elektrihind ületab selle piiri, kompenseerib riik seda hinda ületava osa 650 kilovatt-tunnise tarbimise ulatuses. Gaasitarbimise puhul kehtib sarnane toetusskeem, kuid hinnapiir kodutarbijatele on 65 eurot megavatt-tunni eest tarbimisele kuni 2,75 megavatt-tunni ulatuses. Nende toetuste arvutuskäik on leitav MKMi veebilehel.

Kui kortermajas elavatel inimestel pole elektri- või gaasimüüjaga otselepinguid, vaid need on sõlmitud läbi korteriühistu, siis toetuse maksmisel jaanuaris tarbimismahtu ei arvestata. „Nii saame vältida kiirelt välja töötatud toetusega liialt suurt halduskoormust. Lisaks peaks ka enamik korterelamutes elavaid leibkondi prognoositult oma energiatarbimisega niikuinii ettenähtud piiri sisse jääma,“ selgitas minister Aas.

Minister rõhutas ka, et juhul, kui kodutarbijatele müüvad elektrit juriidilised isikud, kes ei ole elektri- või gaasimüüjad, peavad ka nemad kompensatsiooni saamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) avalduse esitama. Sinna alla kuuluvad näiteks ettevõtjad, kes haldavad korterelamuid ning arveldavad korteriühistute asemel ise elektrienergia või gaasiga. Ka need korteriühistud või aiandusühistud, kes ei saanud oma elektri- või gaasimüüjalt soodustusega arvet, peaksid pöörduma soodustuse saamiseks KIKi poole. Vastava avalduse leiab KIKi kodulehelt.

Lisaks hinnapiiril põhinevale kompensatsioonile kehtib jaanuarist otsus, et märtsini hüvitatakse ettevõtetele ja asutustele elektri võrgutasu täielikult. Varasemalt on otsustatud märtsini elektri võrgutasu kompenseerimine kodutarbijatele 50 protsendi ulatuses, gaasi võrgutasu kõigile tarbijatele 100 protsendi ulatuses ja kuni keskmise sissetulekuga peredele hüvitatakse elektri-, gaasi- ja küttearvete alusel hinnatõusu osa 80 protsendi ulatuses. Vaid viimase puhul tuleb avaldus esitada kohalikku omavalitsusse, ülejäänud toetused kajastuvad automaatselt tarbijate energiaarvetel.

Jaga
Back to top button