Uudised

Jaanuari keskpaigast on Tallinna linn valmis välja maksma riigipoolset energiatoetust vähekindlustatud peredele

Jaanuari keskpaigast on Tallinna linn valmis välja maksma riigipoolset energiatoetust vähekindlustatud peredele, kellel on makseraskused seoses hüppeliselt suurenenud energiakuludega, milleks on gaas, elekter ja kaugküte.

Et vähendada kontakte ja teha hüvitise taotlemine võimalikult mugavaks on Tallinnas loomisel e-keskkond, mis avaneb hiljemalt jaanuari keskel tallinn.taotlen.ee alt.
“Meie Tallinna poolt kindlasti tahame, et inimesel oleks see taotlusprotsess võimalikult mugav ja turvaline. Ja sellest tulenevalt olemegi arendamas oma e-keskkonna võimalust ka selle toetuse taotlemiseks,” selgitas Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti juhtivspetsialist Ulli Luide.

Huvi hüvitise maksmise kohta on aga inimeste poolt juba praegu väga suur, kuigi ühtegi taotlust enne jaanuari keskpaika Tallinna linnas veel vastu ei võeta. Mustamäe linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Ly Rüüsi sõnul on huvi energiahinna hüvitise vastu linnaosas väga suur.
“Mustamäe inimesed hakkasid energiahinnatõusu kompensiatsiooni vastu huvi tunda alates (valitsuse) pressiteate ilmumisest ja on sellest tänaseni väga huvitatud ja ootavad, millal saavad hakata taotlusi esitama ja küsivad, kas makstakse ka tagasiulatuvalt,” rääkis Ly Rüüs.

Tõepoolest, taotlusi saab esitada ka tagasiulatuvalt septembrikuu kulude katteks. “Ehk siis kui meie jaanuarikuus avame võimaluse inimestele toetuse taotlemiseks, siis need, kel oli raskusi juba septembris, oktoobris, novembris, siis saavad neid kõiki koos tagantjärele taotleda,” lisas Ulli Luide.

Hüvitist makstakse vähekindlustatud peredele ja see piir on arvestatud suhtelise vaesuse piiri järgi, kuhu kuuluvad ka üksi elavad lisasissetulekuta pensionärid. Teise kriteetriumina vaadatakse ka energiakulusid, kuivõrd hüppeliselt on need tõusnud. Linn on valmis, et taotlusi tuleb palju.

“Kui Tallinnast rääkida, siis meil on umbes 35 100 suhtelises vaesuses elavat pere. Kindlasti kõik nemad ei ole
toetuse saajad, aga me hinnanguliselt arvame, et umbes pooled neist võiksid olla. Neil on tõesti kulud hüppeliselt kasvanud, neil ei ole fikseeritud paketid jne,” tõdes Ulli Luide.

Toetuse miinimummäär on 10 eurot ja maksimum 500 eurot. Energiahinna hüvitise taotlusi saab esitada ka füüsiliselt linnaosavalitsustes, kuid ainult eelregistreerimisega ja mitte varem kui jaanuari keskkpaigas.
Rahandusministeeriumi veebilehe kaudu saavad kasina sissetulekuga inimesed välja arvutada, kui suures osas on võimalik neil saada kompensatsiooni küttekulude hinna tõusu tõttu.

Kalkulaator on leitav aadressilt www.rahandusministeerium.ee/energiakulude-huvitamine. Toetust saavad pered, kelle netosissetulekud on allpool suhtelise vaesuse piiri, mida arvestatakse leibkonna ühe inimese kohta 673 eurot kuus. Iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastaste laste puhul kaaluga 0,3. Kalkulaator on vajalik, sest hüvitise suurus sõltub energia hinnast.

Peredele hüvitatakse septembrist (tagasiulatuvalt) kuni märtsini 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Jaga
Back to top button