Kolmapäev , 28 veebruar 2024
Erakorralised uudised
Allalaaditud fail

TÄIENDATUD! Jaanituld tohib teha vaid äärmises ettevaatlikkuses, aga mitte metsas

Täiendus 22 juuni 2023

Möödunud nädalal kehtestatud tuleohtlik aeg jääb kehtima ka jaanipühade ajaks, mis tähendab, et metsa ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel on lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine keelatud. Kogukondade ja omavalitsuste korraldatavad jaanituled võivad toimuda, sh võib lõket teha oma koduhoovis.

Alates 14. juunist kehtib üle kogu Eesti tuleohtlik aeg ning ulatuslike tulekahjude vältimiseks on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel keelatud lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine. Lahtise tule tegemine on tuleohtlikul ajal keelatud ka RMK metsaaladel. Päästjad käivad kontrollreididel ning kui keegi teeb keelatud kohas tuld, siis antakse korraldus lahtine tuli kustutada või kustutavad päästjad selle ise. Rikkumise eest on võimalik rahatrahvi teha kuni 1200 eurot eraisikule ja kuni 3200 eurot juriidilisele isikule.

Päästeamet soovitab jaanilõkked üldse ära jätta, kuid kui see siiski on väga oluline, tuleb tuleohutusse suhtuda äärmise hoolsusega:

 1. Lõke tuleb teha võimalikult kaugele põlevmaterjalidest nt hoonetest ja metsast.
 2. Paik, kus tohib lõket üldse teha, peab olema igati hooldatud, st muru niidetud.
 3. Lõke tuleb ümbritseda pinnasevalli või kividega ja lõkke ümbrus tuleb puhastada prahist!
 4. Tuld tohib teha ainult tuuletu või tuulevaikse ilmaga. Jälgi ka tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele ega taimestikule.
 5. Lõket ümbritsev pinnas võiks olla niisutatud, et tuli mööda kuivanud muru edasi ei leviks.
 6. Kindlasti peavad lõkke juures valmis olema esmased tulekustutusvahendid ning peo lõppedes tuleb veenduda, et tuli on ka kustunud ning hõõguvat sütt ei ole.
 7. Lõket ei tohi jätta hetkekski järelevalveta, sest õnnetuseks piisab ka paarist sekundist.
 8. Päästeamet soovitab tungivalt valida lõkkevalvur, kes jälgib lõket süütamisest kuni selle kustumiseni, et lõkke tegemine oleks ohutu.


Juhul, kui tuli siiski käest ära läheb, tuleb kohe helistada hädaabinumbril 112.

Selle nädala alguseks prognoosib Keskkonnaagentuuri ilmateenistus sooja kuni 31 kraadi, saju võimalus on väga väike. Seega suureneb tuleoht veelgi.

Päästeamet jälgib ilmaolusid ja päästesündmusi pidevalt ning juhul, kui olukord peaks muutuma, siis antakse uued korraldused.

Lõkete tegemise, grillimise ja teiste tuleohutust puudutavate küsimustega võib helistada riigiinfotelefonile 1247. Vaata ohutu lõkke tegemise reegleid ka siit.


KKK

Kas kortermaja juures olevat ja majale kuuluvat haljasala loetakse ka koduhooviks, kus tohib lõket teha?

Jah, tohib, kuigi soovitame ka seal tuld mitte teha – siiski, kui see ala on ühismaja koduhoov ja korteriühistu seda lubab, lubame ka meie. Tuld tehes on siiski kohustus järgida kõiki ohutusreegleid – st lõke, grill ei tohi olla lähemal kui 8 m hoonetest ja põlevmaterjalidest, peab olema tagatud piisavalt kustutusvahendeid, tuld ei tohi jätta hetkekski järelevalveta ja tuld tohib teha vaid tuulevaikse ilmaga ning valmistada pinnas korralikult ette (niisutada maapind, puhastada prahist ja ümbritseda lõke pinnasevalli või kividega).

Kas järve/mere ääres tohib lõket teha?

Looduses valitseb praegu väga suur tuleoht ning soovime vältida igasuguse tule loodusesse viimist. Ehk et ka seal tuld teha ei tohi, eriti juhul, kui ümbruses on ka kuiv roostik või muu taimestik, kuhu säde võib lennata ja tulekahju tekitada.

Puuküttega haagissaun ja gaasigrill – kas on lubatud kasutada looduses/maastikul tuleohtlikul ajal?

Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuete määruse kohaselt on grillseade küttepuude, puusöe või küttegaasiga köetav grill ning muu kattega seade, millel on suitsulõõr ja sädemepüüdja. Seega ei sauna ega ka gaasiga töötavat grilli ei ole metsas lubatud kasutada – iga säde võib tekitada ohu tulekahjuks.

 

Möödunud nädalal kehtestatud tuleohtlik aeg jääb kehtima ka jaanipühade ajaks, mis tähendab, et metsa ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel on lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine keelatud. Kogukondade ja omavalitsuste korraldatavad jaanituled võivad toimuda, sh võib lõket teha oma koduhoovis.

Alates 14. juunist kehtib üle kogu Eesti tuleohtlik aeg ning ulatuslike tulekahjude vältimiseks on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel keelatud lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine. Lahtise tule tegemine on tuleohtlikul ajal keelatud ka RMK metsaaladel. Päästjad käivad kontrollreididel ning kui keegi teeb keelatud kohas tuld, siis antakse korraldus lahtine tuli kustutada või kustutavad päästjad selle ise. Rikkumise eest on võimalik rahatrahvi teha kuni 1200 eurot eraisikule ja kuni 3200 eurot juriidilisele isikule.

Päästeamet soovitab jaanilõkked üldse ära jätta, kuid kui see siiski on väga oluline, tuleb tuleohutusse suhtuda äärmise hoolsusega:

 1. Lõke tuleb teha võimalikult kaugele põlevmaterjalidest nt hoonetest ja metsast.
 2. Paik, kus tohib lõket üldse teha, peab olema igati hooldatud, st muru niidetud.
 3. Lõke tuleb ümbritseda pinnasevalli või kividega ja lõkke ümbrus tuleb puhastada prahist!
 4. Tuld tohib teha ainult tuuletu või tuulevaikse ilmaga. Jälgi ka tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele ega taimestikule.
 5. Lõket ümbritsev pinnas võiks olla niisutatud, et tuli mööda kuivanud muru edasi ei leviks.
 6. Kindlasti peavad lõkke juures valmis olema esmased tulekustutusvahendid ning peo lõppedes tuleb veenduda, et tuli on ka kustunud ning hõõguvat sütt ei ole.
 7. Lõket ei tohi jätta hetkekski järelevalveta, sest õnnetuseks piisab ka paarist sekundist.
 8. Päästeamet soovitab tungivalt valida lõkkevalvur, kes jälgib lõket süütamisest kuni selle kustumiseni, et lõkke tegemine oleks ohutu.


Juhul, kui tuli siiski käest ära läheb, tuleb kohe helistada hädaabinumbril 112.

Selle nädala alguseks prognoosib Keskkonnaagentuuri ilmateenistus sooja kuni 31 kraadi, saju võimalus on väga väike. Seega suureneb tuleoht veelgi.

Päästeamet jälgib ilmaolusid ja päästesündmusi pidevalt ning juhul, kui olukord peaks muutuma, siis antakse uued korraldused.

Lõkete tegemise, grillimise ja teiste tuleohutust puudutavate küsimustega võib helistada riigiinfotelefonile 1247. Vaata ohutu lõkke tegemise reegleid ka siit.


KKK

Kas kortermaja juures olevat ja majale kuuluvat haljasala loetakse ka koduhooviks, kus tohib lõket teha?

Jah, tohib, kuigi soovitame ka seal tuld mitte teha – siiski, kui see ala on ühismaja koduhoov ja korteriühistu seda lubab, lubame ka meie. Tuld tehes on siiski kohustus järgida kõiki ohutusreegleid – st lõke, grill ei tohi olla lähemal kui 8 m hoonetest ja põlevmaterjalidest, peab olema tagatud piisavalt kustutusvahendeid, tuld ei tohi jätta hetkekski järelevalveta ja tuld tohib teha vaid tuulevaikse ilmaga ning valmistada pinnas korralikult ette (niisutada maapind, puhastada prahist ja ümbritseda lõke pinnasevalli või kividega).

Kas järve/mere ääres tohib lõket teha?

Looduses valitseb praegu väga suur tuleoht ning soovime vältida igasuguse tule loodusesse viimist. Ehk et ka seal tuld teha ei tohi, eriti juhul, kui ümbruses on ka kuiv roostik või muu taimestik, kuhu säde võib lennata ja tulekahju tekitada.

Puuküttega haagissaun ja gaasigrill – kas on lubatud kasutada looduses/maastikul tuleohtlikul ajal?

Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuete määruse kohaselt on grillseade küttepuude, puusöe või küttegaasiga köetav grill ning muu kattega seade, millel on suitsulõõr ja sädemepüüdja. Seega ei sauna ega ka gaasiga töötavat grilli ei ole metsas lubatud kasutada – iga säde võib tekitada ohu tulekahjuks.

 
13.06.2023 Päästeameti peadirektor kehtestas 13.06.2023. a määrusega tuleohtliku aja kõikides Eesti maakondades. Sellest lähtuvalt on keelatud kõikides maakondades metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal küttekoldevälise tule tegemine, grillseadme kasutamine ja suitsetamine. Keeld kehtib kuni korralduse muutmiseni või kehtetuks tunnistamiseni.
 
Päästekeskuse poolt piirkonna omavalitsusjuhtidele saadetud kirjas on juhitud tähelepanu sellele, et käesoleval nädalavahetusel ja tuleval jaaninädalal tähendab tuleohtliku aja väljakuulutamine kahjuks ka seda, et kõik avalikud lõkked, sealhulgas jaanilõkked, on praegu keelatud sõltumata sellest, kus neid tehakse (heinamaal, külaplatsil või linnapargis). Lõket on lubatud teha ainult koduaias.
 
Kohalikud omavalitsused on väljastanud mitmeid avaliku ürituse lubasid, mille raames on planeeritud jaanitulede süütamine ja grillimised. Päästekeskus palus võimalusel kohalikel omavalitsustel kontakteeruda avaliku ürituse loa saanud ürituste korraldajatega ja selgitada üle, et niikaua kuni on kehtestatud tuleohtlik aeg eelmainitud piirangutega, ei ole lubatud jaanitulede süütamine, grillimine ja suitsetamine avaliku ürituse aladel vaatamata sellele, et avaliku ürituse loal on tegevused välja toodud ja lubatud.

 

Alates 14. juunist algab üle kogu Eesti tuleohtlik aeg ning ulatuslike tulekahjude vältimiseks on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel keelatud lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine.

„Kuna kevad on olnud väga kuiv ning sel nädalal saabub ka selle suve esimene kuumalaine, on loodus muutunud äärmiselt tuleohtlikuks. Selleks, et ulatuslikke maastikupõlenguid vältida, kehtestataksegi tuleohtlik aeg, mis seab looduses toimetamisele mõningaid piiranguid,“ selgitas Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Tuuli Taavet.

„Tuleohtlikul ajal on keelatud vabas looduses lõket teha, grillida ja suitsetada, sest ülikuival ajal piisab vaid väiksest sädemest, et vallanduks ulatuslik põleng. Grillimine ja lõkketegu ja suitsetamine on tuleohtlikul ajal keelatud ka RMK metsaaladel,“ rääkis Taavet.

„Oma isiklikus koduaias tohib jätkuvalt lõket teha ja grillida, kuid ohutus peab olema tagatud ning esmased tulekustutusvahendid olgu käepärast. Võimalusel aga tasub sealgi tule tegemist vältida,“ lisas ta.

Tuleohtliku aja kehtestamisel hindab Päästeamet Keskonnaagentuuri ilmateenistuse tuleohukaarti. Ilmaolusid analüüsitakse igapäevaselt ning inimestele püütakse seada võimalikult vähe piiranguid. Kohe, kui ilmaolud paranevad ja tuleoht väheneb, leevenevad ka piirangud.
Tänavused kevadkuud ja ka esimene suvekuu on olnud väga kuivad ning loodus on väga kergesti süttiv. Lähipäevadeks prognoosib ilmateenistus 30 kraadi piirimaile ulatuvat temperatuuri ning tuleoht suureneb veelgi.

Aasta algusest praeguseni on päästjad reageerinud 601 tulekahjule metsas ja maastikul. Ainuüksi juunikuus on selliseid põlenguid olnud 65. Möödunud nädalavahetusel käisid päästjad mitmel korral kustutamas ka põlema süttinud rabasid ja turbavälju.

 

Vaata ka:

janar keel

Elades varjus, mida heidavad hirm, ahastus, kibestumine ja vihast tulvil südamed…

Elades varjus, mida heidavad hirm, ahastus, kibestumine ja vihast tulvil südamed, avastame end tihtilugu tõdemuse

Finantsinspektsiooni scaled

Finantsinspektsioon tegi Creditstar Estonia AS-ile ettekirjutuse

Finantsinspektsioon (FI) tegi Creditstar Estonia AS-ile (registrikood 11251314) ettekirjutuse, kuna tuvastas minetusi tarbijate krediidivõimelisuse hindamises

error: Sisu on kaitstud!