Uudised

Hooldekodukohtade hinnad on väga kallid, valitsus plaanib muutusi.

Sügisel peaks valmima eelnõu, mis reformib hooldekodukohtade rahastamise mudelit, muutes selle abivajaja perele jõukohaseks. Sisuline muutus eeldab aga riigieelarvest selleks ka rahastust.

Eelnõu, mis hakkaks reguleerima hooldekodude kohamaksumuse hinnakomponente uutel alustel, peaks valmima oktoobriks. Sellega peaks hooldekodude rahastamise mudel kujunema selliseks, et pensionist üle jääva kohatasumaksumuse kataksid riik ja omavalitsus ise.

“See võiks olla päris leevendus inimestele,” ütleb sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. “Otsime taga lahendust, kus teenuse teatud osised rahastaks kohalik omavalitsus, teatud osised riik, peamiselt tervishoiu ja hooldamise komponendid, aga ka inimesel endal jääks muist katta. Tahame jõuda suurusjärku, et keskmise pensioniga on inimesel endal võimalik hooldusteenust kasutada. Eelnõu väljatöötamiskavatsus valmib suve hakul, eelnõu ise jõuaks oktoobris valitsusse, samal ajal paralleelselt käivad ka riigi eelarvestrateegia läbirääkimised.”

Riisalo tõdeb, et sisulist muutust toov lahendus läheks riigile maksma umbes 50 miljonit eurot aastas.

“Ajastus on jube halb, aga paremat aega pole mulle antud. Pöidlad pihku, et see õnnestuks kõigi teiste kriiside kõrvalt,” ütleb Riisalo. “Mul on ka ametkonnast ja ekspertidest kahju – lahendused on kogu aeg rahaotsuse taga olnud, mida ametnik teha ei saa. Selle järgi siis saab mõõta, kas ma sain oma tööga hakkama või ei. Aga see on raske.”

Samal ajal on riigikogus menetluses ka sotsiaalhoolekande seadus, millega lapselapsed vabastataks vanavanemate hoolduskohustusest. Samuti defineerib uus seadus pikaajalise hoolduskohustuse.

Plaan on teha ringi puhkusearvestus ja sotsiaalmaksu arvestus, et osaliselt töötavatel omastehooldajatel koguneks oma tulevikuks rohkem pensionistaaži ning selle võrra ka sissetulekuid.

Allikas. Err.ee

Jaga
Back to top button