Huvitavat

Head teada! Töövõimetushüvitis ja koroonaviirus.

1. Olen haigestunud COVID-19-sse, kas mul on õigus haiguslehele?

Kui oled haigestunud COVID-19-sse, väljastab arst sulle haiguslehe põhjusega „haigestumine“. Haigusleht väljastatakse ainult tööandja poolt ravikindlustust omavatele haigestunutele.

 

2. Olen COVID -19 haige lähikontaktne, kas mul on õigus haiguslehele?

Lähikontaktne on inimene, kes elab koos COVID-19 nakatunuga, viibib temaga püsivalt samas viibimiskohas või on muul viisil olnud lähikontaktis.

• Kui oled lähikontaktne, väljastatakse sulle töövõimetusleht põhjusega „karantiin“.

• Kui oled lähikontaktne ja sulle on väljastatud haigusleht põhjusega „karantiin“ ning haigestud ise, siis arst lõpetab karantiini põhjusel väljastatud lehe ja väljastab järglehe (põhjus „haigestumine“).

 

3. Kui naasen riigist, milles viibimise järgselt peab minema eneseisolatsiooni, kas mul on õigus haiguslehele?

Tervele inimesele haiguslehte ei väljastata. Pead oma tööandjaga kokku leppima, millised on sinu võimalused tööd teha.

 

4. Kuidas hüvitatakse COVID-19 diagnoosiga väljastatud haiguslehte?

Haiguslehe põhjusega 1 „Haigestumine“ alusel maksab tööandja hüvitist 4. päevast kuni 8. päevani, kokku 5 päeva. Haigekassa maksab kokku kuni 182 päeva alates 9. päevast, hüvitise määr 70 %; ehk:

• 1. – 3. päev – töötaja omavastutus

• 4. – 8. päev – hüvitab tööandja (kokku 5 päeva)

• 9. – 190. päev – hüvitab haigekassa (kokku kuni 182 päeva)

Haiguslehe põhjusega 10 „Karantiin“ alusel maksab tööandja hüvitist 4. päevast kuni 8. päevani, kokku 5 päeva. Haigekassa maksab kokku 7 päeva alates 9. päevast, hüvitise määr 70 %; ehk:

• 1. – 3. päev – töötaja omavastutus

• 4. – 8. päev – hüvitab tööandja (kokku 5 päeva)

• 9. – 15. päev – hüvitab haigekassa (kokku 7 päeva)

 

5. Millisel perioodil maksti inimestele haigekassa poolt 1. – 3. töövabastuspäeva eest hüvitist?

Hüvitist maksti eriolukorra perioodil 13.03.2020 – 17.05.2020 avatud töövõimetuslehtede eest.

 

6. Kui minu alla 12-aastane laps on lähikontaktne ja pean olema lapsega kodus, kas mul on õigus hoolduslehele?

Jah, vajadusel väljastab arst sulle hoolduslehe.

 

7. Kui laps haigestub jälgimisperioodil, kas mulle väljastatakse uus hooldusleht 14. päevaks?

Jah, lapse haigestumisel väljastab arst sulle uue hoolduslehe 14. päevaks.

 

8. Kui lapse jälgimisperioodil selgub, et olen olnud ise lähikontaktne Covid-19 haigega, kas mulle väljastatakse haigusleht?

Kui hoolduslehe ajal selgub, et sul on olnud lähikontakt Covid-19 haigega, peab arst lõpetama hoolduslehe ja väljastama haiguslehe põhjusega karantiin.

 

9. Kui töötajale on makstud eriolukorra ajal töötukassa poolt töötasu hüvitist sama perioodi eest ajutise töövõimetuse hüvitisega, siis kas tööandja peab selle kohta tegema märke töövõimetuslehele ja kuidas?

Tööandja peab tegema töövõimetuslehele märke „Töötamine töövabastuse ajal“ ja märkima perioodi, millal töövõimetuslehe ja töötukassa poolt makstava töötasu hüvitise perioodid kattuvad. Töötajal ei ole õigust saada ajutise töövõimetuse hüvitist sama perioodi eest, millal töötukassa maksab töötasu hüvitist.

 

10. Kui töötaja on määratud COVID-19 kontakti tõttu karantiini, kas tööandja on kohustatud tasuma hüvitist 4.- 8. päevani? Kui on kohustatud, siis millise seaduse alusel hüvitise maksmine peab toimuma?

Tööandja peab hüvitise maksmisel lähtuma töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 12² .

 

11. Kuidas hüvitatakse COVID-19 diagnoosiga väljastatud karantiinilehte?

Karantiinilehe puhul on 1. – 3. päev inimese omavastutus, 4. – 8. päeva maksab tööandja ning haigekassa maksab 9. päevast 7 kalendripäeva eest. Ehk sulle hüvitatakse karantiinilehe eest 12 päeva. Karantiinlehe pikkusel piiranguid ei ole, piirang on hüvitise maksmisel.

 

12. Kui mulle on juba üks karantiinileht avatud ning selle jooksul lisandub info uuest lähikontaktsest, kas mulle avatakse uus karantiinileht?

Kui sulle on avatud haigusleht põhjusega karantiin ja selle ajal selgub, et oled olnud lähikontaktis järgmise Covid-19 haigega, siis ei väljasta arst uut esmast lehte. Sulle avatakse karantiini põhjusel ainult üks esmane leht, mida vajadusel pikendatakse kuni viimase karantiini lõpu päevani. Uus leht väljastatakse juhul, kui haigestud ise. Siis lõpetakse karantiinileht ja avatakse haigusleht põhjusega haigestumine.

Jaga
Back to top button