Erakorralised uudised
Elmar Vaher 2021. aasta Arvamusfestivalil

Halduskohus rahuldas politsei- ja piirivalveameti (PPA) endise peadirektori Elmar Vaheri kaebuse

Halduskohus rahuldas politsei- ja piirivalveameti (PPA) endise peadirektori Elmar Vaheri kaebuse tema suhtes alustatud distsiplinaarmenetluse ja teenistusest kõrvaldamise osas ning mõistis talle välja saamata jäänud töötasu.

Halduskohus tühistas reedel valitsuse 22. märtsil antud korralduse, millega algatati Vaheri suhtes distsiplinaarmenetlus ning kõrvaldati ta teenistusest, teatas kohus.

Halduskohus leidis, et kuna distsiplinaarkaristuse saab ametnikule määrata üksnes kahe aasta jooksul teenistuskohustuste süülise rikkumisena käsitatava teo toime panemisest arvates, siis eeldab distsiplinaarmenetluse algatamine ka vastavat teavet, mille pinnalt saab teo toimepanekut vähemalt tõenäoliseks pidada.

Konkreetsel juhul tõdes kohus, et valitsuse korralduses ei olnud viidet ühelegi sellisele kaebaja teole.

Kriminaalmenetluses esitatud kahtlustuses, mis puudutab kelmusele kaasaaitamist ja millele valitsus oma korralduses viitas, oli nimetatud küll mitu kaebaja konkreetset tegu, ent kõik need olid aset leidnud rohkem kui kaks aastat enne distsiplinaarmenetluse algatamist.

Halduskohus leidis, et pelgalt see, et kaebajale oli kriminaalmenetluses esitatud kahtlustus, ei saanud see olla piisav alus distsiplinaarmenetluse algatamiseks ja tema teenistusest kõrvaldamiseks distsiplinaarmenetluse ajaks. Kohtu hinnangul ei ole kuidagi välistatud, et ametniku teatavate käitumisaktide osas on kriminaalmenetluses kahtlustuse esitamine põhjendatud, distsiplinaarmenetluse algatamine aga mitte.

Kuna kaebaja teenistusest kõrvaldamine oli just õigusvastaselt algatatud distsiplinaarmenetluse tagajärg, oli halduskohtu hinnangul lubamatu ka teenistusest kõrvaldamine. Selle ajal vähendati kaebajale makstavat töötasu, mistõttu tegi halduskohus valitsusele ettekirjutuse arvestada välja selle tõttu saamata jäänud tasu suurus ja see välja maksta.

Distsiplinaarmenetlus ise lõppes kohtumenetluse ajal tulenevalt sellest, et kaebaja  teenistustähtaeg lõppes ja ta vabastati politseiteenistusest 2. mail.

Halduskohtu otsus ei ole jõustunud ning osapooltel on 30 päeva jooksul õigus esitada apellatsioonkaebus ringkonnakohtule.

Siseminister Lauri Läänemets algatas märtsis teenistusliku järelevalve nii PPA-s kui ka kaitsepolitseiametis. Vahetult enne esitasid kaitsepolitsei ametnikud kelmuse kahtlustuse maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhile Eerik Heldnale ning kelmusele kaasaaitamise kahtlustuse politsei- ja piirivalveameti peadirektorile Elmar Vaherile. Kahtlustuse järgi vormistati toona kaitseväes töötanud Heldna tema soovil ja Vaheri osalusel 2019. aasta aprillis näiliselt teenistusse PPA-s, et luua võimalused politsei eripensioni saamiseks nõutava 25-aastase politseiametniku staaži näilikuks täitmiseks. Kriminaalmenetlus käib endiselt.

Err.ee

Vaata ka:

Kivioli uus uhishoone 2023726

Põhja päästekeskuse sündmused 29.02 – 1.03.2024

Päästjad mõõdavad eilsest kuni pühapäevani taas siseveekogude jää paksust Tallinnas ja Harjumaal. Plusskraadidega hakkavad veekogude

minuaeg.com uudised

Homoseksuaalsed mehed saavad nüüdsest verd loovutada võrdsetel alustel heteroseksuaalsete doonoritega

Reedel, 1. märtsil muutuvad kõigis Eesti verekeskustes doonorite valikukriteeriumid ja piirangud, nüüdsest saavad verd loovutada

error: Sisu on kaitstud!