Monday , 17 May 2021
173174887 10157572166296386 6740887089766788131 n

FAKTIKONTROLL: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmisega seotud väited

FAKTIKONTROLL:

Riigikogus menetluses olevat nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) muutmist saadab hulk valeväiteid ja süüdistusi. Muu hulgas väidetakse, et Eestis kehtestatakse sellega politseiriik ning Terviseamet saab loa tungida eravaldusesse ilma kohtu loata, inimesi vägivaldselt ära viia ja kinni pidada. Võtsime taolised valeväited ette ning tegime neile faktikontrolli.

 

 

VÄIDE: NETSi muutmisega kehtestatakse politseiriik

KOMMENTAAR: Seaduste piires tegutsev ning inimesi ja ühiskonda viiruse leviku eest kaitsev politsei on juba olemas.  Terviseamet võib oma volituste ja ülesannete täitmiseks kaasata ka Politsei- ja Piirivalveameti juhul, kui: 1) on nakkushaiguse epideemiline levik; 2) kui Terviseamet ei saa ise õigel ajal või piisavalt tulemuslikult ülesandeid täita.

Seadusemuudatus lihtsalt vähendaks bürokraatiat – PPA ei pea Terviseametile  saatma infot nõuete eiramisest, vaid saab teha järelevalve¬toiminguid ise kohapeal.

JÄRELDUS: Tegemist on vale väitega.

 

VÄIDE: NETSi muutmine on rünnak demokraatiale.

KOMMENTAAR: Demokraatiat ei ohusta eelnõu sisu, millega leevendatakse seniseid piiranguid ning lihtsustatakse Terviseameti võimalusi kutsuda politsei appi koroonapiirangute kontrollimisel ja rikkumiste menetlusel. Politsei aitab juba täna Terviseametit koroonapiirangute kontrollimisel ja rikkumise menetlemisel.

Nii praegu kui ka tulevikus peab politsei kõikide oma ülesannete täitmisel rangelt järgima proportsionaalsuse, otstarbekuse ja eesmärgipärasuse põhimõtteid.

Esmalt tuleb kasutusele võtta võimalikud leebemad meetmed, mis aitaksid lahendada olukorda: selgitama probleemi, kutsuma üles järgima korda, hoiatama piiravate meetmete rakendamise eest jms.

JÄRELDUS: Tegemist on vale väitega.

 

VÄIDE: Valitsus on Riigikokku toonud seaduseelnõu, millega tahetakse riigis kehtestada totalitaarset kontrolli

KOMMENTAAR: Vastupidi – valitsuse esitatud eelnõu kitsendab politsei võimuvolitusi olukordades, kus ta on kutsutud Terviseametile appi. Kui täna kehtiva seaduse raames saab politsei Terviseametile abi osutades kasutada kõiki korrakaitsemeetmeid, siis eelnõuga piiritletakse politsei volitused selles olukorras ainult nende meetmetega, mis on Terviseametil endal.

Alates 2020. aasta kevadest on Terviseamet kasutanud politsei abi, tehes selleks ametiabi taotluse. Politsei võib Terviseametile appi tulles kasutada kõiki politsei volitusi vastavalt korrakaitseseaduse reeglitele.

Eelnõu ei anna korrakaitseorganile õigust viia nakatunud inimest kodust ära, vaid vastupidi – toimetada nakatunud inimene avalikust kohast koju, kui ta on enda või teiste tervisele ohtlik ja muud hoiatavad meetmed ei ole olnud piisavad.

JÄRELDUS: Tegemist on vale väitega.

 

VÄIDE: Seadusega tahetakse tekitada juriidiline vundament ükskõik missuguste repressioonide elluviimiseks tervishoiu ettekäändel

KOMMENTAAR: Kõik korrakaitsemeetmed, mida Terviseamet ja teised korrakaitseorganid saavad kasutada, sisalduvad juba kehtivas korrakaitseseaduses.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus annab Terviseametile üksnes loetletud meetmed järelevalveks. Peamine osa nendest meetmetest on samas seaduses sisaldunud juba selle vastuvõtmisest 2003. aastal.

Uue järelevalvemeetmena on eelnõusse lisatud ainult olukord, kus Terviseametile antakse volitus nakkushaige koju toimetamiseks vältimatu vajaduse korral, kui ta on enda või teiste tervisele ohtlik ja ei ole järginud nõudeid ning kui muud meetmed ei ole olnud tulemuslikud.

JÄRELDUS: Tegemist on vale väitega.

 

 

VÄIDE: Politseile kavatsetakse anda püsiv õigus tungida eravaldusesse ilma kohtu loata, inimesi vägivaldselt ära viia ja kinni pidada. Inimesi võib allutada ka sundravile, kui Terviseamet nii otsustab.

KOMMENTAAR: Selliseid muudatusi eelnõu ei sisalda, tegu on valeväidetega. Tahtevastane ravi on nimetatud juba täna kehtivas seaduses, kuid ainult erandlikel juhtudel kohtu loal. Seadus näeb ette väga kindlad piirid, millal mingit meedet saab inimese suhtes kohaldada ja seda on seni kasutatud ainult juhtudel tuberkuloosihaigete ravil.

Iga meetme kohaldamisel hinnatakse selle proportsionaalsust, otstarbekohasust, eesmärgipärasust. Vastavalt täna kehtivale korrakaitseseadusele saab eluruumi siseneda ainult teatud kriteeriumide esinemisel (üldjuhul kõrgendatud ohu korral ja kui kellegi elu ja tervis on tema abitust seisundist tulenevalt ohus). Eluruumi sisenemine on äärmuslik meede ning eluruumi läbivaatust saab teha ainult halduskohtu eelneval loal.

JÄRELDUS: Tegemist on vale väitega.

 

 

 

Jaga

Vaata ka:

kerro av

VIDEO: Marilyn Kerro ennustab: kellest saab järgmine Eesti president?

VIDEO: Marilyn Kerro ennustab: kellest saab järgmine Eesti president? Oma värskes videos laob ennustaja Marilyn …

12586772t1h39c1

Timmeri taroskoop 17.-23. mai: mida toob alanud nädal 12 tähemärgile?

Timmeri taroskoop 17.-23. mai: mida toob alanud nädal 12 tähemärgile? Kirsti Timmer laob igal nädalal …

Tarokaart

Esmaspäev 17.05 Tarokaart on Mõõkade Neli

Esmaspäev 17.05 Tarokaart on Mõõkade Neli MÕÕKADE NELI – aeg rahulikuks sisevaatluseks Aeg võtta endale …

WdEsjRe1 1

Politsei hoiatab: soe ilm on ajanud liikvele ka sokkides ja sandaalides mehed!

Politsei hoiatab: soe ilm on ajanud liikvele ka sokkides ja sandaalides mehed! Politsei andis teada, …