Tuesday , 18 January 2022
eur500

Euroopa koostööprogrammid toovad Eestisse üle 300 miljoni euro

„Regionaalvaldkonna ja piiriäärsete piirkondade seisukohast on tegu igati edasiviivate algatustega, kuna programmid pakuvad koostöövõimalusi ettevõtluses, keskkonnateemadel, majanduses ja teistes olulistes valdkondades,“ ütles Riigihalduse minister Jaak Aab.

Valitsus kiitis neljapäeval heaks Eesti osalemise kahes järgmise perioodi Euroopa territoriaalse koostöö ehk Interregi programmis . Interacti ja Läänemere piirkonna programmidest toetatakse aastatel 2021-2027 piiriüleseid koostöötegevusi Euroopa Liidu vahenditest enam kui 300 miljoni euroga, vahendab BNS.

Aabi sõnul võimaldab programmide avanemine Eestil lahendada selliseid probleeme, mis nõuavad piiriülest koostööd ning tuua samas läbi ühistegevuse uusi arenguid.

Interact programmi eesmärk on tõhustada Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikat eeskätt territoriaalse koostöö näol ja vahetada kogemusi ning levitada häid praktikaid Interreg programmide elluviimisel. Programm on eelmiste rahastusperioodide jätk ning hõlmab kõiki 27 liikmesriiki, lisaks osalevad veel Norra ja Šveits. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus programmile on 45 miljonit eurot.

Teine programm toetab Läänemere piirkonna strateegia rakendamist ning selle eesmärkide elluviimist. Läänemere piirkonna programm baseerub riikidevahelise koostööl ning selle prioriteetideks on innovaatilised, vett-säästvad ja kliimaneutraalsed ühiskonnad. Programm keskendub peamiselt poliitika eesmärgi „Roheline Euroopa“ tegevustele, mis on seotud makroregiooni põhilise väljakutsega, milleks on jätkuvalt Läänemere halb ökoloogiline seisund. Lisaks toetatakse Eesti jaoks oluliste tegevustena digitaliseerimist ja spetsialiseerumist, uute tehnoloogiate soodustamist avalike teenuste osutamisel, avaliku sektori rolli roheliste lahenduste eestvedajana, võitlust reostuse vastu, mage- ja merevee säästvat kasutamist, ringmajanduse põhimõtteid linna- ja regionaalplaneerimises, keskkonnakahju ja kliimamuutuste vältimist, energiatõhusust tööstuslikes tootmisprotsessides ning avalikes ja erahoonetes.
Programm hõlmab piirkondi Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Rootsist, Saksamaalt, Soomest ja Taanist ning regioone Norrast, Valgevenest ja Venemaalt. Eeloleval perioodil osaleb programmist rahastatud projektides 187 Eesti partnerit kokku 112 projektis.

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus programmile on ligi 251 miljonit eurot.

Eesti osaleb üldse kokku kaheksas Interreg programmis. Nendeks on Kesk-Läänemere programm, Interreg Euroopa programm, Urbact programm, ESPON programm, Eesti-Läti programm, Eesti-Vene programm, Läänemere piirkonna programm ja Interact programm.

Jaga

Vaata ka:

wise

OLULINE: Eestlaste Wise pakub oma töötajatele 126-päevast täispalgaga isapuhkust

Eestlaste asutatud Briti finantstehnoloogiaettevõte Wise alustab uue puhkusepoliitikaga, mis võetakse kasutusele ettevõtte kontorites kogu maailmas …

indoneesia

Indoneesia parlament kiitis heaks seaduse rajada UUS riigi pealinn Kalimantanisse.

Indoneesia uue pealinna rajamiseks kulub 35 miljardit dollarit ning selle nimeks saab Nusantara, mis tähendab …

26166979 1772717192749034 5215974079727849660 n

OLULINE: Postiteenused muutuvad oluliselt.

„Inimeste elukvaliteet peab olema tagatud igas Eestimaa nurgas ja postiteenuse kättesaadavus on kindlasti selle oluline …

Elron rong

Tallinna-Tartu rongid hilinevad soojakraadide tulekuni

Viimase kahe nädala jooksul on mitmed Tallinna-Tartu rongid hilinenud või osaliselt asendatud bussidega, kuna äsja …