Uudised

Elutähtsa teenuse osutaja töötajate karantiininõudeid tuleb leevendada

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda saatis ministeeriumitele ettepaneku muuta karantiininõudeid elutähtsate teenuste osutajate osas. Kiiresti kasvav haigestujate hulk on viimas olukorrani, kus elutähtsa teenuse osutaja ei saa enam teenust pakkuda ning seetõttu tuleb koja hinnangul leevendada karantiininõudeid elutähtsa teenuse osutaja töötajate osas, kellel puuduvad Covid haigusele viitavad sümptomid.

„Tervisekassa andmetel on tänase seisuga töölt haiguslehe või hoolduslehe tõttu eemal 55 665 inimest, ehk ligi 10% protsenti kõikidest töötajatest. Ning kui me vaatame lisaks eelmisel nädalal tehtud nakatumisnäitajate rekordeid, siis võib eeldada, et ajutiselt töölt eemal olevate inimeste arv lähiajal ei vähene, vaid pigem suureneb märgatavalt“, ütles Eesti Kaubandus Tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

Seetõttu on väga reaalne, et lähitulevikus sagenevad olukorrad, kus tööandjatel ei ole piisavalt töötajaid tegevuse jätkamiseks. Eriti raskete tagajärgede olukord tekib siis, kui elutähtsa teenuse osutaja ei saa enam teenust pakkuda, sest töötajad on haiged või karantiinis. Ohtlike olukordade ära hoidmiseks, kus näiteks katkeb toasooja tootmine asula keskküttesüsteemis või elektriühendus keset talve, sest puudub kriitiliste oskustega töötaja tegi koda ettepaneku leevendada karantiininõudeid elutähtsa teenuse osutaja töötajate osas, kellel puuduvad Covid haigusele viitavad sümptomid.

Paltsi sõnul võiks elutähtsa teenuse osutaja töötajatele kehtida samasugused erisused, mille Vabariigi Valitsus otsustas 03.02.2022 seoses tervishoiutöötajatega. „Elutähtsa teenuse osutaja töötajate puhul peab olema võimalik, et nad saavad tungival vajadusel enne karantiini lõppu tööle naasta, kui muul viisil ei ole võimalik elutähtsa teenuse osutamist tagada,“ lisas ta.

Palts rõhutas, et elutähtsate teenuste osutajad on piisavalt vastutustundlikud ja teadlikud sellest, kuidas ettevaatusabinõusid rakendada ja nende täitmist kontrollida. „Muudes tegevustes jääksid nimetatud töötajatele praegused karantiininõuded endiselt kehtima ning ettevõtja tagab ka selle, et töötaja haigussümptomid oleksid taandunud, töötaja oleks töövõimeline ning täidetakse kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid viiruse piiramiseks,“ sõnas Palts ning lisas, et elutähtsate teenuste osutajad on õigusaktides selgelt määratletud, mistõttu on tegemist väga kitsa ringi töötajatega, kellele erand rakenduks.

Koja hinnangul on ettepaneku elluviimine esimesel võimalusel hädavajalik, et tagada elutähtsate teenuste toimimine, sest ei ole tõenäoline, et nakatumisnäitajad pöörduksid kiirele langusele ning seetõttu ei ole probleemi tekkimine enam ebarealistlik ega teoreetiline, vaid kujutab reaalset ohtu ühiskonna toimimisele.
Manusesse on lisatud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ametlik pöördumine Sotsiaal-, ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

Jaga
Back to top button