Teisipäev , 16 aprill 2024
Erakorralised uudised
woman g0c6d5a4ec 640

Elo Võrk: Meie noorte vaimne tervis vajab digitaalseid lahendusi

Hoolimata sellest, et oleme andnud endast päris palju, et kohaneda koroonaviiruse perioodiga ning pingutanud, et koolid saaksid tavapärast kontaktõpet jätkata, on viimased kaks aastat selgelt mõjutanud väga tugevalt noorte vaimset tervist. 

HITSA, Lastekaitse Liit ja Telia on viinud regulaarselt läbi Laste Nõuandva Paneeli rahvusvahelist uuringut, mis mullu keskendus distantsõppega toimetulekule. Kuigi tulemustest selgus, et võrreldes teiste riikidega hindasid Eesti õpilased enda rahulolevust kõrgemalt (Eesti noorte rahuloluks 60%, Läti, Leedu ja Taani noortel alla 50%), siis suured muutused elukorralduses on kasvatanud rohkem üksinda olemise ja ekraani taga veetmise aega, tõmmanud koomale sotsiaalse kapitali ning ligipääsetavuse mitmekülgse abile. Inimkeeli on noorte vaimne tervis saanud löögi ja jäänud unarusse.

Seda kinnitab ka Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise uuring, kus pooled vastanutest tajusid, et nende ​vaimse tervise seisund on eriolukorraga seotult halvenenud. Samuti on noored tähele pannud suitsiidsete mõtete süvenemist. Vaimsete raskuste keskmes on paljude noorte jaoks ​enda mõtetega üksi jäämine. Meie täiskasvanutena peaksime vastutama selle eest, et noor teaks kust sellises olukorras on võimalik saada professionaalset tuge. Reaalsus on see, et järjekorrad koolipsühholoogide juures aina kasvavad, eravastuvõtt on liiga kallis ning ootejärjekord mitu kuud. Maakonnakeskustest väljaspool on abi saamine põhimõtteliselt võimatu. Noorel on aga mure täna ja lahendust on vaja sellele kohe.

Personaalne abi ja nõustamine jõuab vähesteni

See on fakt, et meil ei ole võimalik kiiresti kasvatada psühholoogide, logopeedide, eripedagoogide ja sotsiaaltöötajate arvu. Seda puuduolevat spetsialistide hulka peavad täitma hakkama digitaalsed platvormid, mis pakuvad eneseabiharjutusi ja suhtlust päris- või mängukaaslasega. Tänaseks on (kooli)psühholoogide vastuvõtud osaliselt viidud juba veebikeskkondadesse, noored saavad abi Peaasjade virtuaalsest nõustamisest, aga ikkagi jõuame ka selliste lahenduste puhul lõpuks spetsialistide puuduseni.

Meil on juba digilahendusi nii ennetuseks kui raviks

Eestist on juba alguse saanud selliseid digitaalseid lahendusi, millel on suur mõju ja potentsiaal aidata inimesi üle maailma. Kõneravi.ee pakub leevendust logopeedide vähesusele lasteaedades ja koolides, et lapsed saaksid juhendite abil iseseisvalt pidevalt kõneharjutusi teha. Kõneprobleemid on paraku sageli põhjuseks, miks laps muutub tõrjutuks ja eemaldub kaaslastest. Vanemas kooliastmes võimendub stress ja hakkamasaamine koormusega. Juba ligi 40% Eesti koolidesse jõudnud Clanbeat aitab soodustada enesejuhtimist, koostööd ja suhtlust klassis, mille järele vajadus kasvas just digitaalse koduõppe perioodil. Tõsisematele kroonilistele muredele pakub abi Triumf Help, mis toetab mänguliste lahendustega lapsi, kes on silmitsi raske haiguse või  kestva vaimse tervise probleemiga. Kõik need lahendused on loodud Eestis, koostöös ekspertide, teadlaste ja lastega ning neil on potentsiaali lahendada praegusel hetkel lahendamatuid probleeme, kus abi ei jõua õigel ajal lasteni. Lisaks küberkiusamise vastu seisev algatus Suurim Julgus, mille koduleheküljel on võimalus küsida abi Lasteabi töötajalt, kui noor näeb kõrvalt küberkiusamist või on ise selle ohvriks langenud.

Vaja on rohkem startuppe vaimse tervise toeks

Meil on juba täna olemas tehnoloogilised lahendused, millest võib olla reaalselt kasu. Psühholoogilise abi kättesaadavus paraku lähiajal olulisi paranemismärke ei näita. Mõistes nooremaid põlvkondi ja nähes nende igapäevaelu, on paratamatu, et digitaalsed lahendused hakkaksid nii täna kui ka tulevikus nende vaimset tervist veel enam toetama. Saame vaid loota, et üha rohkem noori leiab kiiremat abi digitervise lahendustest ja et neid lahendusi tekib ka ajas juurde. See kõik algab märkamiskultuurist, et meil oleks veel suurem julgus ühiskonnas olevatele kitsaskohtadele otsa vaadata ning nendele üheskoos lahendusi leida.

 Kust täna saavad noored inimesed psühholoogilist abi:   www.peaasi.ee, kus on võimalik võtta ühendust ka spetsialistidega, kes annavad nõu ja aitavad selgust saada oma murede korral. Noortel vanuses 16-26 aastat on võimalus saada tasuta vaimse tervise alaselt nõustamist, mis eriolukorra ajal toimub videosilla vahendusel.   Mure korral tasub kindlasti helistada Lasteabi numbrile 116111 (24h) või küsida nõu lasteabi jutunurgast www.suurimjulgus.ee.    www.clanbeat.com – eesti ja vene keeles kättesaadav rakendus, mis aitab märgata ja toetada õpilaste heaolu. Rakenduse kasutamine klassis on õpetajatele ja nende õpilastele tasuta.   www.spoofy.ee – uus arvutimäng, mis õpetab lastele internetiohtusid, veebis käitumist ja muid nutiseadmetega seotud teemasid.    www.triumf.health/eesti – Tervisetehnoloogia ettevõte Triumf Health on loonud mobiilse tervise platvormi, kus personaalne tervisetugi viiakse lasteni läbi mängukeskkonna.   https://koneravi.ee/ – interkatiivsed harjutused kõne arendamiseks.

Allikas Pealinn.ee

Vaata ka:

minuaeg.com uudised

Regionaalminister Madis Kallas lahkub ametist

Regionaalminister Madis Kallas andis täna teada, et lahkub regionaalministri ametist. Kallase volitused ministrina lõppevad täna

ingel

Ingli sõnum – Teisipäev, 16. aprill 2024

Tere tulemast tänase inglisõnumi juurde! Täna toob ingel Metatron teile sõnumi usaldusest ja jumalikust juhatusest.

error: Sisu on kaitstud!