-0.5 C
Tallinn
Pühapäev 5. veebruar 2023
UudisedElektrikatkestuse puhul lülitatakse kõigepealt välja kodutarbijad, esialgu kaheks tunniks korraga.

Elektrikatkestuse puhul lülitatakse kõigepealt välja kodutarbijad, esialgu kaheks tunniks korraga.

Kes otsustab katkestuse toimumise?

Katkestuse toimumise otsuse aluseks on defitsiidi tekkimine, mida põhivõrgu ettevõtja Elering näeb ette 24 t ja annab selle kohta sisendi jaotusvõrgu ettevõtjale Elektrilevile. Enne piiramissuunise andmist on Eleringi ülesandeks rakendada kõikvõimalikke alternatiivseid meetmeid, millest olulisim on lisavõimsuste kaasamine. Elektrivarustuse piiramise aluseks on elektrituruseadus.

Kes otsustab katkestuse toimumise koha?

Aja ja koha ning roteerumise geograafia otsustab Elektrilevi. Üldjuhul viiakse katkestused kahe tunni kaupa läbi tiputundide ajal (ajavahemik hommik–õhtu), sest sellel ajal on suurim risk, et tekib tarbimise defitsiit.

Väljalülitatavad liinid valib Elektrilevi juhtimiskeskus. Valiku tegemisel lähtutakse põhimõttest, et katkestused toimuksid hajutatult üle Eesti.

Kes otsustab, millised tarbijad elektrita jäävad ja millised mitte?

Kokku on lepitud tarbijagrupid prioriteetsuse järjekorras, et tagada elutähtsate teenuste toimimine, näiteks haiglate, hoolekandeasutuste ning ka häirekeskuse töö. Samuti on prioriteetsel kohal kaugküte ja ühisveevärk, aga ka sideteenuste toimimine ja tanklad. Elektrivõrgu vaatest kõige madalama prioriteetsusega on elamud ja kortermajad.

Elektri puhul jagatakse tarbijad viide kategooriasse, väljalülitamist alustatakse tagantpoolt.

1. Haiglad, hooldekodud, häirekeskus. 2. Elutähtsate teenuste osutajad: politsei, pääste, side, tanklad. 3. Ühiskondlikud teenused. 4. Majanduslikult olulised objektid ja ärikliendi objektid tarbimisega üle 100 000 kWh/aastas. 5. Muud tarbijad, sh kodutarbijad, kes lülitatakse esimesena välja.

Kes otsustab katkestuse pikkuse?

Kokku on lepitud, et vajadusel jaotataks elektrit piirkondades kahe tunni kaupa, kuna see on tarbijale kõige vähem koormav ning tagab, et ükski elupiirkond ei jääks pikemaks ajaks vooluta.

Kust saab lihtne maainimene infot katkestuste pikkuse ja nende regulaarsuse kohta?

Kõik kliendid, keda katkestus puudutab, saavad Elektrilevilt eelmisel päeval SMSi, kus on kirjas katkestuse kellaaeg ja kestus. Kui peaks tekkima vajadus teha katkestusi regulaarselt, siis jagatakse seda infot ka Vikerraadios ja teistes ERRi kanalites.

Err.ee

Veel artikleid