Wednesday , 19 June 2024
euroopa liit minuaeg.com
www.minuaeg.com

EL kehtestas hügieenistandardid joogiveega kokkupuutuvatele materjalidele ja toodetele

Euroopa Komisjon võttis täna vastu uued hügieeni miinimumstandardid joogiveega kokkupuutuvate materjalide ja toodete jaoks. Neid hakatakse kohaldama alates 31. detsembrist 2026 materjalidele ja toodetele, mida kasutatakse uutes käitistes või vanemate käitiste renoveerimisel või remontimisel.

Uued standardid hoiavad ära mikroobide kasvu ja vähendavad kahjulike ainete joogiveesse leostumise ohtu. Komisjoni keskkonnavolinik Virginijus Sinkevičius: „Puhas joogivesi on inimõigus. Täna välja pakutud uued ranged tervise- ja keskkonnakaitsestandardid tagavad, et veega kokkupuutuvad materjalid ja tooted on mürgivabamad. Saastatuse vähendamine on veega varustatuse ja kogu meie ökosüsteemi vastupanuvõime alustala“. Uusi standardeid kohaldatakse materjalide ja toodete suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks uutes veevõtu-, puhastus-, hoiustamis- või jaotusrajatistes või remonditöödeks, näiteks torud, ventiilid, pumbad, veearvestid, tarvikud ja kraanid. See suurendab joogivee ohutust ning vähendab selliseid tooteid ja materjale tootvate ettevõtjate ning riiklike ametiasutuste halduskoormust. Seni on nõuded ELis olnud ebaühtlased ning tootjad on kohustatud taotlema erinevaid lube igas liikmesriigis, kus nad soovisid oma tooteid müüa. Uued eeskirjad teevad lihtsamaks ka toodete ja materjalide heakskiitmise, mida varem tuli iga riigi ametiasutuste juures eraldi teha. Uutele ELi standarditele vastavad materjalid ja tooted saavad ELi vastavusdeklaratsiooni ja ELi erimärgise. Seepärast võib toodet müüa kogu ELis ilma võimalike rahvatervise- või
keskkonnaprobleemidega seotud piiranguteta. Joogiveedirektiiv vaadati läbi 2020. aastal ja uued nõuded jõustusid ELis 2021. aasta jaanuaris. Euroopa Parlamendil ja nõukogul on nüüd vastuväidete esitamiseks aega kaks kuud. Kui kahe kuu jooksul vastuväiteid ei esitata, siis õigusakt jõustub ning avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Vaata ka:

horoskoop numbrid

Tervise ja Heaolu Horoskoop – Neljapäev, 20. juuni 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill) Täna on oluline kuulata oma keha ja mitte ületada

taiskuu horoskoop minuaeg.com

Tähemärgid, kes on sunnitud tõele vastu astuma (heas või halvas) neljapäeval 20.06.24 2024

Tähemärgid, Kes On Sunnitud Tõele Vastu Astuma Neljapäeval, 20. juunil 2024: 1. Sõnn (20. aprill