Erakorralised uudised
images

Ees ootab suurem prügiveo hinnatõus.

“Jäätmevaldkonnas tuleb Eestil teha lähiaastatel tõsiseid pingutusi, et muuta jäätmekäitlus igapäevaelu mugavaks ja loomulikuks osaks,” selgitas keskkonnaminister Tõnis Mölder ning lisas, et meil jõuab prügikasti palju väärtuslikku materjali, mida saaks uuesti kasutada, kuid mis praegu muutub jäätmeks.

Keskkonnaministeerium esitas kooskõlastamiseks eelnõu, millega on kavas tõsta ohtlike jäätmete ja tavajäätmete ladestustasu kahekordselt, olmejäätmete ladestustasu kolmekordselt ning luua uus, plastpakendijäätmete saastetasu, vahendab BNS.

Ohtlike jäätmete ja tavajäätmete, välja arvatud olme- ja põlevkivijäätmete, ladestamise saastetasu tonnihind tõuseks praeguselt 29,84 eurolt ladestamise vähendamiseks 60 euroni. Olmejäätmete ladestamise saastetasu tõuseks praeguselt 29,84 eurolt 90 eurole tonni eest. Uued tasud rakenduksid eelnõu järgi alates 2023. aastast.

4 aasta pärast tuleb ringlusse võtta 55% olmejäätmetest ja 50% plastjäätmetest

Euroopa Liidu eesmärkide järgi tuleb 2025. aastal korduskasutuseks ette valmistada ja ringlusse võtta vähemalt 55 protsenti olmejäätmete kogumassist ning 50 protsenti plastpakendijäätmetest. 2019. aastal olid need numbrid Eestis vastavalt 31 protsenti ja 41 protsenti. Aastal 2030 on sihid juba 60 protsenti ja 55 protsenti, mistõttu tuleb leida viise, kuidas jäätmete ringlusse võttu suurendada.
Ringlusse võttu on ministeeriumi sõnul seni muu hulgas pärssinud olmejäätmete ladestamise kõrge osakaal. Ladestustasu oli aastatel 2010–2014 väga tõhus turu mõjutamise viis, näiteks ladestati 2014. aastal 6,5 protsenti jäätmetest. Alates 2015. aastast on tasu aga püsinud muutumatuna ning paraku on see toonud kaasa ladestuse kasvu 20 protsendini, ent ladestamine prügilasse peaks olema kõige viimane valik.

“Senise praktika muutmiseks tuleb tõsta ladestustasu, mis on mõjus viis jäätmeid vähem ladestada ja enam ringlusse võtta,” rõhutas keskkonnaminister.

Mölderi sõnul tuleb selleks, et hinnatõus rahakotis turbulentsi ei tekitaks, jäätmeid kodus liigitada. “Iga majapidamine saab otsustada, kas eraldab kodus jäätmed korrektselt või mitte. Vastavalt tuleb siis maksta madalamat või kõrgemat hinda. Seega sõltub inimestest endist, kuidas tasu tõus neid otseselt mõjutab. On ka väga oluline, et kohalikud omavalitsused looksid inimestele vajalikud tingimused jäätmete mugavaks äraandmiseks,” toonitas ta.

Hinnatõus motiveerib investeerima jäätmekäitlusesse

Minister usub, et hinnatõus motiveerib ka ettevõtteid julgemalt investeerima jäätmekäitluse arendamisse. Mölderi sõnul paneb ka riik õla alla ning toetab lähiaastatel vajaliku infrastruktuuri arendamist ja digitaliseerimist.

Uue plastpakendijäätmete saastetasu kehtestamine on osa laiemast muutusest. Kuna inimestel tekkivast prügist enamik koosneb plastpakenditest, on Euroopa Liidus kehtestatud mitmeid reegleid, mis aitavad plasti kasutamist vähendada. Näiteks on seatud sihtarvud, millises mahus peab plasti ringlusse võtma.

Tänavusest aastast tuleb riikidel maksta Euroopa Liidu ühiskassasse raha selle plastpakendijäätmete koguse eest, mida ei ole ringlusse suunatud. Ehk mida rohkem jääb Eestis plastpakendijäätmeid ringlusse võtmata, seda rohkem tuleb riigil ühiskassasse maksta. Eelnõu järgi kannakski selle osa Eesti osamaksest pakendiettevõtjad, kes otseselt vastutavad turule lastavate pakendite koostise ja disaini eest.
Plastpakendijäätmete saastetasu rakenduks alates 2025. aastast. Seega jääks ettevõtetele piisavalt aega, et teha vajalikud ümberkorraldused oma tegevuses.

Keskkonnatasude seaduse ja pakendiseaduse muutmise eelnõu saatis keskkonnaministeerium arvamuste ja ettepanekute kogumiseks rahandus-, maaelu-, sotsiaal- ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumidele, samuti asjassepuutuvatele huvigruppidele. Tagasiside on oodatud 15 tööpäeva jooksul ehk 23. novembriks.

Vaata ka:

armastushorokoopminuaeg.com

Armastuse horoskoop – Reede 12 aprill 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill): Täna võib su armastusel olla eriline sügavus ja intensiivsus.

taroskoop minuaeg.com

Taroskoop- Reede 12 aprill 2024

Täna on eriline päev, täis armastuse ja valguse energiat. Inglid kutsuvad teid üles avama oma

error: Sisu on kaitstud!