Uudised

Ametiühingud esitasid erakondadele enda poliitikaettepanekud

Ametiühingute Keskliit saatis täna kõigile Eesti erakondadele välja oma vastvalminud poliitikasoovide dokumendi, mis kajastab majandus-, sotsiaal- ja teistest võtmeaspektidest lähtuvalt positiivset arenguvisiooni Eesti töötaja vaatest.

Ametiühingud koostasid sarnase paberi ka enne eelmisi valimisi, mis sai tookord erakondadega vesteldes aluseks koostöölepingute sõlmimisele ja millest tänaseks on lõviosa täitunud või peatselt täitumas. Ametiühingute Keskliidul on täna koostöölepe kolme Eesti erakonnaga – Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga, Keskerakonnaga ja erakond Eesti 200-ga.

„Koostöölepingud ja nendes kokkulepitu põhineb suuresti programmilisel ja vaatelisel ühisosal,“ selgitas Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson lisades, et ametiühingud soovivad ka seekord konstruktiivsed olla ja enne valimisi erakondadega seesama ühisosa kaardistada.

Petersoni hinnangul on eelnevad kohtumised pea kõigi parlamendierakondadega näidanud, et mingisugune ühisosa on ametiühingutel kõigi erakondadega ning avaldas lootust, et seekord on koostööleppeks vajaliku ühisosa suurus pigem kasvanud ja suuremal hulgal erakondadel.

Ametiühingud kujundasid oma seisukohad erakondade jaoks, kes 2023. aasta Riigikogu valimiste järel riigi juhtimise üle võtavad aprilli, mai ja juuni kuu jooksul, kaasates valdkondlikele ümarlaudadele parimaid eksperte ning nüüd hakkavad plaanima edasisi kohtumisi erakondadega.

Jaga
Back to top button