Erakorralised uudised
IMG 1761

Algamas on uus teaduse tippkeskuste rahastamise periood

Haridus- ja teadusministri määrusega on kinnitatud toetuse andmise tingimused silmapaistvalt kõrge tasemega Eesti uurimisrühmade koostööks ja ühistegevuseks tippkeskustes. Tippkeskuste eesmärk on lahendada Eesti vajadustest lähtuvaid kõrge riski ja suure kasupotentsiaaliga teadusküsimusi.

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal märkis, et kuigi teaduse tippkeskusi on Eestis toetatud juba pikka aega, võetakse Eesti teadusüsteemis esmakordselt fookusesse kõrge riski ja suure kasupotentsiaaliga teadus- ja arendustegevus. „Selline on näiteks eksperimentaalne või teoreetiline uurimistöö, millel on oma uudsuse, ainulaadsuse või interdistsiplinaarsuse tõttu suur risk ebaõnnestuda, kuid mille õnnestumisel tekkinud uus teadmine on murranguline kogu maailmale või millel on potentsiaalne rakendusala paljudes eluvaldkondades,“ ütles Veinthal. „Meie ootus on see, et rahastust saanud teaduse tippkeskused kujunevad Eesti teaduse lipulaevadeks, mis on tuntud nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.“

Uut toetusmeedet rahastatakse riigieelarvest. Eesti Teadusagentuur avab taotlusvooru, mille maht on seitsme aasta peale 49 miljonit eurot. Üks tippkeskus võib saada toetust kuni 7 miljonit eurot. 

Uued teaduse tippkeskused alustavad tegevust 2024. aasta algusest. Tippkeskuse saavad moodustada vähemalt kaks positiivselt evalveeritud riigi või avalik-õiguslikku teadus- ja arendusasutust ning tegevuses peab osalema vähemalt kolm uurimisrühma. Keskuse tegevuses saavad partnerina osaleda ka eraõiguslikud positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutused ning avaliku sektori asutused. 

Haridus- ja Teadusministeerium on suunanud teaduse tippkeskuste toetamisse Euroopa Liidu struktuurivahendeid kõigil varasematel perioodidel. Aastatel 2004-2006 toetati peamiselt teadus- ja arendustegevuseks vajaliku infrastruktuuri kaasajastamist, aastatel 2007-2013 sai toetust 12 ja aastatel 2014-2020 üheksa teaduse tippkeskust. 

Erinevalt eelmistest tippkeskuste toetusmeetmetest seatakse nüüd sihiks Eesti tippteaduse kooskõla suurendamine ühiskonna ja majanduse vajadustega. Loodavatel tippkeskustel tuleb panustada „Eesti 2035“ arenguvajaduste lahendamisse, sealhulgas „Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava 2021-2035“ fookusvaldkondade arendamisse.

Määrus kinnitati 11. mail. Vaata lähemalt: haridus- ja teadusministri määrus „Teaduse tippkeskuste nimetamise ja finantseerimise tingimused ja kord“ avaneb uues vahekaardis.  

lisainfo taotlusvooru kohta ja vajalikud dokumendid leiab Eesti Teadusagentuuri kodulehelt www.etag.ee avaneb uues vahekaardis.

Vaata ka:

Daniel Gallego

LEITUD: Politsei otsib Valgas kadunud 60-aastast Irinat

Täiendus 21.06.2024 – Lähedased said Irinaga kontakti ning tema asukoht on tuvastatud. Naisega on kõik

minuaeg.com uudised

Algab Tallinna ringtee Jüri jaotusringi taastusremont

Teisipäevast, 25. juunist algab Tallinna ringtee km 9,7–11,7 Jüri jaotusringi taastusremont, mille eesmärk on parandada