Uudised

Advokaat nõuab ministeeriumilt kõikidele õpetajatele ja õpilastele võrdseid karantiinireegleid

Haridusmaastikul on õpetajate, õpilaste ja lastevanemate suureks murekohaks Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rakendatud valikulised erandlikud karantiinimeetmed vaktsineeritud ja vaktsineerimata töötajatele ja õpilastele.
Sellega seoses esitas Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat 13.09.21 haridusministeeriumile ettepanekud karantiinireeglite muutmiseks (loetav artikli lõpus).

Praegusel kujul meetmete rakendamine, kus vaktsineerimata õpetajad ja õpilased peavad lähikontaktsena koheselt isolatsiooni jääma, samal ajal kui vaktsineeritud inimesed võivad tavapäraselt tööd ja kooliskäimist jätkata, on põhjendamatu ja viib kiiremini koolide sulgemiseni.
Kuigi vaktsineerimata õpilastel on lubatud kahe negatiivse testitulemuse järel õppetöös osalemist jätkata, ei ole sellist võimalust tagatud vaktsineerimata õpetajatele. Selline lähenemine mõjutab kahjuks tugevalt õpetajate töökvaliteeti, tulemuslikku hariduse tagamist ja ka sissetulekut. Lisaks tekitab see töökoormust juurde koolijuhtidele, kes vaktsineerimata õpetajatele pidevalt asendusi peavad leidma ning vaktsineeritud õpetajatele, kes lisaks enda tööle, peavad andma ka isolatsioonis istuvate õpetajate tunde.

Kuna teame, et ka vaktsineeritud inimesed võivad nakkust edasi kanda ja olla seega nakkusohtlikud, leiame, et selline lähenemine aitab nakkusel levida ja viib kiiremini koolide sulgemiseni.

Näiteks on leidnud aset kinnitatud juhtum, kus pärast nakatunu avastamist klassis tulevad tundidesse 5 vaktsineeritud last, ülejäänud 20 õpilast istuvad kodus ning vastavalt juhistele ei tagata neile distantsõpet. Antud juhtum on selge näide sellest, kuidas praegu kehtivad reeglid võivad õppekvaliteedile laastavalt mõjuda ning sellised erisused õppekorralduses on põhjendamatud.

Selleks, et kiiremini paremate lahendusteni jõuda, esitas advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff Haridus- ja Teadusministeeriumile järgmised ettepanekud:
Lisada ka vaktsineerimata õpetajatele võimalus karantiinis erisus teha, kui nad on valmis sarnaselt 12-18 aastaste vaktsineerimata õpilastega testimise läbima.
Ette näha haridusasutuse töötajatele võimalus teha kaugtööd, kui testimine pole võimalik või on see haridusasutusele liigselt koormav või töötaja seda erisust kasutada ei soovi.
Kõigi lähikontaktsete testimine kooli tulemise eeldusena või nendele distantsõppe võimaldamine.
Kuivõrd kõikide piirangute ja rakendatavate meetmete eesmärk peab olema nakkusohutuse tagamine, saab see olla tõhus vaid siis, kui testitakse kõiki lähikontaktseid isikuid, olenemata vaktsineeritusest.
Vastasel juhul ei kanna selline tegevus eesmärki ning põhjendamatult kannatavad nii õpilased, õpetajad, lapsevanemad kui ka koolijuhid.

Loe edasi SIIT
Allikas. Esinduskoda.ee

Jaga
Back to top button