Uudised

Politsei peatas üldise värbamise ja pole plaanis ka vabaks jäävaid ametikohti täita..

Kuna tegevuskulude kärpimine on riigi eelarvestrateegia järgi tõsiasi, plaanib politsei- ja piirivalveamet (PPA) vähendada ametikohti ning ehkki otsest koondamisplaani praegu pole, pole plaanis ka vabaks jäävaid ametikohti täita.

Postimees kirjutab, et struktuurüksustele on antud ülesanne leida vähendatavaid ametikohti. See tähendab, et iga üksus hindab, kas ja kuidas on võimalik nende töö ümber korraldada. Ümberkorraldustel ei ole kindlat tähtaega, politseiameti kinnitusel tehakse neid jooksvalt ja võimaluse järgi.
PPA administratsiooni juhi Janne Pikma sõnul alles selgub täpselt, kui suure kokkuhoiu­käsu siseministeerium PPA-le seab. Pikma sõnul kaalutakse lahkumiste tõttu vabaks jäävate ametikohtade mitte täitmist ning üldine värbamine on peatatud. Värbamisi tehakse vaid koolilõpetajate seas ning iga inimese lisandumist kaalutakse põhjalikult.

“Samuti teeme sisemised ümberkorraldused, näiteks vaatame juhtimise üle või jagame teenistuskohtade vahel töö ümber. Seda kõike lähtudes põhimõttest, et muudatuste kaudu ei väheneks turvalisus,” ütles Pikma.

Samas möönab ta, et kaugemas tulevikus pole koondamised päriselt välistatud.

Pikma sõnul on PPA põhirõhk palkade tõstmisel, sest praegu viib suur osa eesliini politseinikke palgapäeval koju 1200 eurot. Seetõttu palkade vähendamise plaani politseiametil ei ole.

“Arvestades ootusi, mis politseinikele on, olles korraga nii tsiviil- kui ka kriminaaljurist tänaval, selle töö ohtlikkust ja vastutust ning psühholoogilist valmisolekut, ei ole see summa piisav, et politseinikke tööl hoida ja värvata. PPA eesmärk on, et politseini­ku palk oleks 1,2-kordne Eesti keskmine, kuid praegu vahe keskmisega suureneb. Teame, et meile riigieelarvest juurde antav summa ei ole sedavõrd suur, et vajalikku esmast palgatõusu teha. Seetõttu oleme võtnud eesmärgi PPA sees leida võimalused võimalikult kiiresti eesmärgile lähemale jõuda. Meie esmane siht on, et eesliini politseiniku brutopalk peab olema vähemalt 1500 eurot. Palgaeesmärgini tahame jõuda 2022. aastal,” kinnitas ta.

Pikma sõnul on viimastel aastatel politseis juba tehtud sisemisi muudatusi ning palgatingimusi parandatud.

“Meil on PPA-s püsivalt suur hulk täitmata ametikohti, mida ei ole pika aja jooksul õnnestunud täita, ja politseini­kud teevad ületunde. Me ei tohi oodata, et värbamised ebaõnnestuvad, vaid selleks et palgakonkurentsiga kaasas käia, näiteks ka IT-sektoriga, peame ise muutusi tegema,” selgitas ta.

Allikas. Postimees

Jaga
Back to top button