Monday , 21 June 2021
auto

Riigikogu võttis vastu rahunemispeatust võimaldava seaduse , rahalise trahvi asemel rahunemispeatus 45 minutit.

Riigikogu võttis vastu rahunemispeatust võimaldava seaduse , rahalise trahvi asemel rahunemispeatus 45 minutit.

Riigikogu kiitis tänasel kaugosalusega istungil heaks seaduse, mis võimaldab määrata 45-minutiline rahunemispeatus sõidukijuhile, kes on ületanud piirkiirust kuni 20 km/h.

Õiguskomisjoni algatatud väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seadusega (216 SE) luuakse õiguslikud eeldused võimaldamaks kohaldada sõiduki juhile lühimenetluse raames alternatiivset mõjutusmeedet, mille vältel on sõiduki juht koos sõidukiga kohustatud viibima kohtuvälise menetleja määratud asukohas.

Rahunemispeatusega luuakse võimalus mõjutada liikluskäitumist ja kiiruspiirangutest kinnipidamist varases staadiumis, mil toime pandud rikkumine ja liikluskäitumises tehtud vead ei ole veel nii tõsised, et peaksid kaasa tooma karmi sanktsiooni, kuid on piisavad, et neile tähelepanu pöörata. 45-minuti pikkuse rahunemispeatuse saavad trahvi maksmise asemel valida need kiiruseületajad, kes ei ületanud lubatud piirkiirust rohkem kui 20 km/h.

Kui isik, kes vabastati mõjutustrahvi tasumisest, on kinni pidanud otsuses märgitud mõjutusmeetme tingimustest, siis on temal või tema esindajal õigus 15 päeva jooksul lühimenetluse otsuse kättesaamisest nõuda kohtuväliselt menetlejalt tõendite vormistamist ja edastamist, et vaidlustada lühimenetluse otsus esitades kaebus maakohtule.
Samuti sätestatakse, et kui isik ei ole kinni pidanud lühimenetluse otsuses märgitud mõjutusmeetme tingimustest, edastatakse talle selle kohta teade, milles osutatakse, et mõjutusmeetme tingimuste täitmata jätmise tõttu tuleb isikul tasuda talle kinnipidamisel kättetoimetatud lühimenetluse otsuses märgitud trahv.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 88 Riigikogu liiget.
Jaga

Vaata ka:

Loosaar Venno.IMG 1800 scaled

Ringkonnakohus jättis Venno Loosaare süüdimõistmise muutmata

Ringkonnakohus jättis Venno Loosaare süüdimõistmise muutmata Tallinna ringkonnakohus jättis esmaspäeval muutmata meelelahutaja ja lasteürituste juhi …

ekre

KOHUS: EKRE peab Indrek Tarandi ees vabandama

KOHUS: EKRE peab Indrek Tarandi ees vabandama Harju maakohus otsustas, et Eesti Konservatiine Rahvaerakond (EKRE) …

elamuste keskus ujula

Veekeskus kaebas valitsuse koroonapiirangute pärast kohtusse

Veekeskus kaebas valitsuse koroonapiirangute pärast kohtusse Tallinnas tegutsev veekeskus Elamus esitas halduskohtusse kaebuse valitsuse korralduste …

aike

Elektrilevi hoiatab kuumalainele järgneva äikese eest

Elektrilevi hoiatab kuumalainele järgneva äikese eest Elektrilevi talituspidevuse juhi Jüri Klaasseni sõnul pole kuumalaine elektrivõrgu …