Thursday , 21 October 2021
laps

OLULINE: Alaealiste jaoks muutub reisimise ja koolisisese huviharidusega seonduv COVID regulatsioon

Valitsus täpsustas COVID regulatsiooni seoses laste ja alla 18aastaste või sel õppeaastal 19aastaseks saavate noorte riigipiiri ületamise ja eneseisolatsiooniga. Uuendatud nõuded puudutavad Eestisse tulemist riskiriikidest, kus 14 päeva nakatumise näit 100 000 elaniku kohta on üle 75. Lisaks laieneb COVID lähikontaktsuse isolatsioonivabastus ka koolisisesele huviharidusele. Uued nõuded hakkavad kehtima esmaspäevast, 27. septembrist.
Alla 12aastaste laste suhtes hakkab kehtima nõue, mille järgi tuleb lapsel, kes käis reisil koos vaktsineerimata või COVID-19 läbipõdemata lapsevanema või hooldajaga, teha eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks reisijärgsel kolmandal päeval COVID PCR test. Näiteks, kui reisilt saabuti pühapäeval, tuleb test teha kolmapäeval. Juhul, kui lapsel pole haigussümptomeid, tohib ta minna kohe pärast reisi kooli, lasteaeda või lapsehoidu ja osaleda ka seal toimuvates huviringides. Kui reisijärgsel kolmandal päeval tehtud testi tulemus on positiivne, tuleb tal jääda karantiini. Alates 10. päevast tohib laps osa võtta ka kooli- või lasteaiavälisest huviringist.

Alla 12aastane laps, kes saabub riiki vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud vanema või hooldajaga ja kellel pole haigustunnuseid, saab koolitöös ja huvitegevuses osaleda piirangutevabalt. 12-18aastastele ja sel õppeaastal 19aastaseks saavatele vaktsineerimata noortele, kelle vanem või saatja ei ole vaktsineeritud ega läbi põdenud COVID-19 haigust,  tuleb samuti teha eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks reisilt saabumisest kolmandal päeval COVID PCR test. Muus osas kehtib sama, mis alla 12aastastele.

Täiendavalt muudab valitsus ka alaealiste eneseisolatsiooni kohustust COVID-19 lähikontakti korral kooli- või lasteaiasiseses huvihariduses. See tähendab, et kui laps lapsehoius, lasteaias või koolis puutub kokku COVID-19 haigega, siis tohib ta haigussümptomite puudumisel käia edasi vastavalt, kas koolis või lasteaias, kuid ka huviringides, kus osalevad ainult sama kooli või lasteaia lapsed või noored. Samuti juhul, kui lähikontakt tekib nendes huviringides, võib ta haigussümptomite puudumisel jätkata koolis või lasteaias käimist.

Koolis või lasteaias või seal korraldatud huvihariduses toimunud COVID-haigega lähikontakti korral tuleb lapsel või noorel 10 päevaks loobuda koolivälisest huviharidusest, -tegevusest, noorsootööst ja muust.
Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja selle seletuskirja kodulehel kriis.ee.

Riikide nakatumisnäitudega tabelid leiab: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele.

Jaga

Vaata ka:

Screenshot 2021 10 21 at 11.11.05

Läti peaminister Kariņš: “Lockdown” peab käima käsikäes vaktsineerimisega

“Me kõik läheme neljaks nädalaks karmimale režiimile, kuid 15.novembril naaseme tänaste reeglite juurde, mis on …

Screenshot 2021 10 21 at 11.06.53 scaled

Katastroofi tunne: Eesti ainus õpetav haigla töötab avariirežiimis

Eile hommikul saatsid Tartu arstid avalikkusele pöördumise, kus nad tegid seda, mida nad tavaliselt ei …

covid19 triniti scaled

OLULINE: Valitsus kiitis heaks COVID-19 uute kontrollmeetmete korraldused

Valitsus kiitis heaks kaks korraldust, millega sätestatakse teisipäevased põhimõttelised otsused koroonaviiruse leviku tõkestamise kohta. Esiteks …

1d830268 6b14 4974 b04a 0ba421b00b34

Rangemaks muutub maskikandmise kohustus, mittevaktsineeritud täiskasvanutele piiratakse muu hulgas ligipääsu meelelahutusele

Valitsus leppis teisipäeval põhimõtteliselt kokku uutes kontrollmeetmetes ja toetustes, et leevendada haiglate ülekoormust ja paremini …