Huvitavat

Kas tööandjal on õigus lugeda minu e-kirju?

Kas tööandjal on õigus lugeda minu e-kirju?

Eestis on praktikas kujunenud tavapäraseks, et töötajad kasutavad tööandja domeeniga e-postiaadresse muuhulgas ka oma erakirjade saatmiseks ja saamiseks, kui tööandja ei ole kehtestanud muid reegleid töökorraldusele. Tööandjal on õigus kehtestada nõue, et tööandja domeeniga e-posti ei või töötajad kasutada isiklike e-kirjade saatmiseks.
Kui töötajal on lubatud kasutada töö e-posti ka erasuhtluseks, peab olema kehtestatud reegel, et erakirjad tuleb postkastist kustutada või tõsta spetsiaalselt loodud alamkausta, mis oleks selgelt eristatud nt pealkirjaga „Isiklik”. Tööandja võib töötaja e-kirjadega tutvuda nõusoleku alusel või töölepingu täitmiseks, aga tööandja ei või riivata töökohustuste täitmise kontrollimise käigus töötaja põhiõigusi ülemääraselt. Lihtsaim viis on reguleerida töötaja e-posti kasutus töökorralduse reeglites või arvuti kasutamise eeskirjades. Täpsema informatsiooni saamiseks loe Andmekaitse Inspektsiooni koostatud juhist.

Jaga
Back to top button