-0.5 C
Tallinn
Neljapäev 16. märts 2023
SisuturundusPANDEEMIA: Miks tegeletakse “Tipu mahavõtmisega”, kui statistikas on kriisi lahendamiseks vastused kirjas

PANDEEMIA: Miks tegeletakse “Tipu mahavõtmisega”, kui statistikas on kriisi lahendamiseks vastused kirjas

Meie ühiskonnas on vaimse tervise kriis, mis on võtnud lausa pandeemia mõõtmed. Niivõrd katastroofilist suitsiidide arvu ja massilist ärevushäirete levikut pole varem nähtud. Lapsed kannatavad aktiivsus-tähelepanuhäire all ja vanemad inimesed üksilduse ja depressiooni käes. Psühholoogid ja psühhiaatrid ei suuda seda koormust ära kanda. Tegeletakse peamiselt “tipu mahavõtmisega”, sest rohkem lihtsalt ei jõua. Vaevu suudame mõista selle kriisi ulatust ja mõõdet. Kriis aga tähendabki seda, et vanaviisi enam jätkata ei saa ja tuleb leida uued lahendused. 

Maailm muutub ja sellega tuleb arvestada. Lääne meditsiinist üksi ei piisa juba ammu. Ravimitega leevendatakse tagajärgi, kuid tervenemist ei toimu enne, kui hakatakse nägema põhjuseid (ja nendest ka kõva häälega rääkima). On vaja hakata nägema haiguste põhjuseid sügavamalt ja võtta inimest kui tervikut. 

Vaimse tervise probleemid toovad esile seda, et inimene pole üksnes füüsiline keha – depressioon, stress, ärevus, uneprobleemid, kõik need annavad märku, et inimene on nihkes oma loomulikust seisundist. See tähendab, et igapäevases elus tehakse valikuid, mis ei toeta inimese tervist ega heaolu. Statistika näitab, et aina enam tegeletakse elustiilist tulenevate haiguste raviga ja see ei ole jätkusuutlik. Praegu kulub Haigekassa eelarvest ligi 80 protsenti elustiilist tulenevate haiguste raviks. Taolise strateegia jätkudes on välja arvutatud, et Haigekassal on paari aasta pärast 256 miljoni euro suurune auk! Me liigume kriisist pandeemia suunas!

Milline on lahendus?

USA-s läbiviidud uuringus leidsid arstid, et ligi 70% patsientidest saaks esmase abi loodusravist, kogemusnõustamisest või mõnest muust täiendmeditsiini valdkonnast. Hiina meditsiini spetsialistid, toitumis- ja liikumisterapeudid, meditatsiooni- ja hingamispraktikate õpetajad (ja paljud teised) on selleks ennetustööks väga sobilikud ja suudaksid märgatavalt praegust kurssi muuta. Kõrgemates heaoluühiskondades on täiesti normaalne kui ka haiglates tegutsevad aroomiterapeudid, meditatsiooni juhendajad, kogemusnõustajad jne. Miks me aga Eestis neid keelata püüame – kaotati kutsetunnistused, määritakse halvustavate sõnadega – kui need praktikad suudavad tõsta ja parandada inimeste vaimset heaolu, toetades sealjuures ka näiteks raviplaani. Keelamise asemel tuleb teha koostööd. See aga ei juhtu üleöö, sellega tuleb hakata tegelema juba täna. Koostöö hõlmab endas harimist ja reguleerimist (nt. täiendmeditsiini kutsetunnistuste taastamine), et mõistetaks nii lääne meditsiini rolli kui ka loodusraviteraapia olulisust. 

”Seisan koos Rohelistega selle eest, et loodaks eelnõu täiendmeditsiini ja loodusteraapia aktiivseks kaasamiseks meie ravisüsteemis” Eero Tölpt

Eero Tölpt – Keskel – EAL

Millised on siis need konkreetsed järgmised sammud?

Vaimse tervise näitajate parandamiseks tuleks kaasata meie riiklikku tervisesüsteemi täiendteraapia spetsialistid. Selleks tuleks taastada täiendmeditsiini kutsetunnistus ning seda ka tunnustada ravisüsteemis. Mitmeid haigusi on võimalik ennetada ja ravida kasutades loodusravimeid, mistõttu tuleks haigekassal ka loodusravimeid hüvitada. Tervishoidu tuleks rohkem rahastada ning lisaraha nii ennetustöösse kui ka täiendmeditsiini suunata.

Haridussüsteemi tuleb kaasata loodusmeditsiin, et harida ja õpetada lapsi juba varakult oma tervist hoidma ja toetama. Loodushuvitegevust on vaja oluliselt rohkem esile tuua, inimestel peab olema ligipääs loodusaladele. Sellele aitab kaasa ühistranspordi süsteem, mis mugavalt ja otstarbeliselt viib inimesi loodus- ja matkaradadele. Loodus peab olema kättesaadav! 

Meil on pikk tee minna. Palju vigu, mida parandada ning tülisid, mida lepitada, ent on viimane aeg seda teha. Ühiskond on kriisis ning vanade vahenditega me sellest välja ei tule. Lahenduseks on koostöö – nüüd on aeg see ellu viia! 

Kui sinu jaoks on oluline Eesti rahva tervis, täiendmeditsiin ja loodusraviteraapia, siis vali Erakond Eestimaa Rohelised. 

Vali kohe Eestimaa Rohelised: www.valimised.ee

Rohelised on järjekindlalt olnud tervishoiu suurema rahastuse poolt. Me leiame, et nüüdseks aastakümneid kestnud olukord, kus Eestis läheb tervishoiu rahastamiseks häbiväärselt väike osa SKPst, peab kiirelt muutuma. Teeme vajadusel maksuerandeid innovatiivsetele ettevõtetele, kes selgelt panustavad üldise hüve kasvu ja kelle tegevus omab riigile laiemat positiivset mõju. See kehtib sotsiaalselt tundlike ja keskkonnasäästlike ettevõtete kohta. 

“21.sajandi meditsiinis on olulisel kohal just ennetustöö ja tervislikud eluviisid. Parandame täiendmeditsiin ja loodusravi kättesaadavust, et igaüks saaks elada tervelt ja õnnelikult!” Johanna Maria Tõugu, Eestimaa Rohelised esinaine

Vabastame ettevõtted karistuslikust erisoodustusmaksust – kulutused töötajate haiguste ennetusele, tervisehoiule, taastusravile, hambaravile, (omaste) hooldusele, lastehoiule, tööandjapensionile jmt. 

Tõstame tervistkahjustavate toodete impordimaksu ja viime aktsiisid vastavusse toodete ja teenuste tervise kahju jalajäljele.

Valides Rohelised seisad selle eest, et loodaks eelnõu täiendmeditsiini ja loodusteraapia aktiivseks kaasamiseks meie ravisüsteemis:

  • täiendmeditsiini kutsetunnistuste taastamine ja tunnustamine meie ravisüsteemis
  • täiendmeditsiini rahaline toetamine Eesti Haigekassast ehk Tervisekassast
  • loodusravimite retseptide hüvitamine
  • loodushuvitegevuste toetamine
  • loodusliku kogemusmeditsiini kaasamine haridussüsteemi
  • ühistranspordi süsteemi loomine matka- ja loodusradadeni

TERVEKS KOOS LOODUSEGA!

Erakond Eestimaa Rohelised

Vali kohe Eestimaa Rohelised: www.valimised.ee

Eero Tölpt  #236  Kesklinn, Lasnamäe ja Pirita

Liitusin erakonnaga Eestimaa Rohelised, et teha sisulisi otsuseid ja tegevusi Eesti inimeste elukvaliteedi tõstmiseks. Olen kindel, et meie ühiskond on jõudnud seisu, kus me paratamatult peame rohelist mõtteviisi ühiskonna toimimiseks kaasama. On oluline, et Rohelistel oleks sõna riigijuhtimises, esindades seeläbi täiendmeditsiini- ja loodusraviteraapia kogukonna huvisid. 

Eero Tölpt – erakogu

PS! Kui oled mõelnud hääletada taktikaliselt st. mingi erakonna vastu, siis selline hääletamine teeb karuteene Eesti demokraatiale ning ei garanteeri loodetud tulemust. 

Just nii juhtus möödunud Riigikogu valimistel aastal 2019, kui valimised võitis Reformierakond ja järgmise valitsuse moodustas ikkagi EKREIKE. Rohelised jäid aga väga napilt riigitoetusest ilma (puudu jäi 0,1%). Hääletada tuleb ikkagi maailmavaate järgi.

Loe hääletamisest ja valmiskünnisest lähemalt siit: Müüdid valimiskünnisest: kuhu sinu hääl päriselt läheb? 

Vali kohe Eestimaa Rohelised: www.valimised.ee

Veel artikleid