Huvitavat

ERR-i veebikanalis Jupiter linastuv film toob fookusesse taastava õiguse kasutamise võimalused rasketes juhtumites

Justiitsministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti korraldatud taastava õiguse kuu lõpetab ERR-i veebikanalis Jupiter linastuv film „Kohtumine“ (The Meeting) ning 26.novembril toimuv veebikonverents “Kelle õigus on taastav õigus?”.

 

 

Sotsiaalkindlustusameti taastava õiguse teenusejuhi Annegrete Johansoni sõnul on terve novembri kestnud taastava õiguse kuu toonud fookusesse taastava õiguse võimalused erinevate konfliktide lahendamisel, alates kergematest väärtegudest, lõpetades raskete vägivallajuhtumitega. “Taastav õigus on Eestis veel suhteliselt uus praktika ning mõistame, et iga juhtumi puhul see polegi kõige õigem valik, kuid see on alati võimalus ohvrile toimunuga rahu teha,” usub Johanson meetodi mõjusse.

 

 

Tänane konverents “Kelle õigus on taastav õigus?” vaatleb taastava õiguse võimalusi väga erinevate olukordade lahendamisel – mis juhtudel see töötab, millal mitte ja mida rakendamisel arvesse tuleb võtta. “Välismaised praktikad tõestavad, et taastavat õigust saab edukalt kasutada turvalise ja tervikliku koolikeskkonna loomisel, aga ka lapsohvrite ja seksuaalvägivalla all kannatanute hingehaavade ravimisel,” tõi Johanson näiteid.

 

Just viimast praktikat kirjeldab ilmekalt ka ERR-i veebikanalis Jupiter täna, 26. novembril linastuv film “Kohtumine”, mis vaatleb seksuaalvägivalla rünnaku üle elanud naise taaskohtumist toimepanijaga ligi kümme aastat pärast juhtunut. “See tõsielusündmustel tuginev film on hea näide taastava õiguse meetodi mõjust raske kuritöö lahendamisel,“ selgitas Justiitsministeeriumi projektijuht Laidi Surva.

„Vaatajate ees rullub lahti pingeline kohtumine, mille tulemusena sõlmib toimunuga rahu vägivalla ohver, sest saab vastused teda aastaid painanud küsimustele. Samavõrd suurt mõju avaldab kogu protsess ka toimepanijale, kes saab aru toimunu tõsidusest ja mõistab selle mõju kannatanule,” kirjeldas Surva.

 

“Kindlasti  tuleb erinevatele juhtumitele läheneda personaalselt ning me ei väida, et see meetod iga juhtumi puhul töötab, kuid on olukordi ja võimalusi, kus selle protsessi läbi tegemine ongi parim lahendus. Olulisim on, et me kuulaksime osapooli ja kui nende soov on kohtuda, siis me peame selle võimaldama nii, et see oleks turvaline,” lisas Johanson.

Filmi saab Jupiteri kanalilt vaadata kuni detsembri lõpuni aadressil jupiter.err.ee/1162330/kohtumine.

 

Taustainfo:

  • Taastav õigus on lähenemine, kus esiplaanil pole seaduserikkuja karistamine, vaid see, et ta võtaks vastutuse tehtud teo eest ja heastaks kahju. Taastav õiguse põhimõtete rakendamine on andnud häid tulemusi erinevate konfliktide puhul, alates laste pisirikkumistest kuni otseste kuritegudeni nagu füüsiline vägivald või tapmine.
  • Taastava õiguse puhul saavad õigusvastase teo toime pannud ja kahju kannatanud inimesed võimaluse juhtunut turvalises keskkonnas arutada. Kohtumisel viibib neutraalse osapoolena ka vabatahtlik konflikti vahendaja, kes aitab juhtunust rääkida, selle mõjusid mõista ning jälgib, et kõik saaksid sõna.

Jaga
Back to top button